De komst van Joachim Stiller

De komst van Joachim Stiller


Een zekere Joachim Stiller, wiens sterfelijke verschijningsvorm zich niet openbaart, gaat een wezenlijk bestanddeel uitmaken van het leven en denken van drie elkaar aanvankelijk onbekende mensen te Antwerpen: de ik-figuur (een schrijver), een lerares wiskunde en een wethouder.
Locatie: België   Tijd: Na de Tweede Wereldoorlog